نحوه ارسال

_هزینه ارسال سفارشات بالای 1000000 تومان در شهر آمل رایگان میباشد.
_هزینه ارسال سفارشات در سطح استان مازندران طبق توافق با وانت بار بر عهده خریدار میباشد
_هزینه ارسال کالا به سایر استانها فقط از طریق باربری بر اساس تعرفه وزن و ابعاد کالا محاسبه میشود و مبلغ آن در باربری مقصد از خریدار دریافت میشود
توجه:از زمان تحویل کالا به بابری تا دریافت کالا توسط خریدار مسئولیت کالا طبق رسید باربری اعم از شکستگی یا غر افتادن بر عهده خریدار میباشد