نحوه تحویل سفارش

بسته به کالای خریداری شده از طریق آژانس , وانت بار , پیک موتوری تحویل گیرنده میشود.
نحوه تحویل گرفتن سفارش : 

 لازم به ذکر است نیاز است شما هنگام دریافت سفارش خود از مامورین ارسال فلفور خودرو کارت شنایی معتبر ارائه دهید.

کارت شناسایی حتما میبایست متعلق به صاحب پروفایل یا شخص تحویل گیرنده باشد، در غیر اینصورت همکاران ما امکان تحویل کالا را نخواهند داشت.

در صورتیکه ارسال کالا توسط مامور فلفور خودرو تحویل گیرنده شده است , گیرنده موظف به بررسی سلامت فیزیکی کالا میباشد و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری نماید.

بدیهی است که تحویل گرفتن کالا توسط شما ,  به منزله تایید سلامت فیزیکی آن خواهد بود.